Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert mars 5, 2024 og gjelder statsborgere og lovlige fastboende i Brasil.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med opplysningene vi innhenter om deg via https://www.holmenlofoten.no/nb. Vi anbefaler deg å lese denne erklæringen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

 • vi oppgir tydelig om hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense vår innsamling av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
 • vi tar nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller få opplysningene korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss.

1. Formål, data og oppbevaringsperiode

Vi samler eller mottar personlig informasjon av ulike årsaker knyttet til tjenestene våre. Dette kan inkludere følgende: (klikk for å utvide)

2. Hva skjer dersom du ikke gir oss din personlige informasjon?

Hvis du ikke gir oss personopplysningene dine, kan det hende at vi ikke kan gi deg den informasjonen, de produktene eller den hjelpen du søker.

3. Deling med andre parter

Vi deler eller utleverer kun disse opplysningene til operatører for følgende formål:

4. Cookies

Nettstedet vårt bruker cookies. For mer informasjon om cookies, se vår Cookieerklæring

5. Formidlingspraksis

Vi utleverer personopplysninger hvis vi er pålagt det ved lov eller ved rettskjennelse, som svar til et rettshåndhevende organ, i den grad det er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser, for å gi informasjon, eller for en etterforskning av en sak knyttet til offentlig sikkerhet.

Hvis nettstedet eller organisasjonen vår blir overdratt, solgt eller fusjonert, kan opplysningene dine bli utlevert til våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpere og vil bli gitt videre til de nye eierne.

Vi har inngått en databehandlingsavtale med Google.

6. Sikkerhet

Vi er forpliktet til å ivareta sikkerheten for personopplysninger. Vi gjør nødvendige sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at kun de nødvendige personene har tilgang til dine data, at tilgangen til dataene er beskyttet, og at våre sikkerhetstiltak blir jevnlig gjennomgått.

7. Tredjeparts nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparts-nettsteder som kobles til via lenker på nettstedet vårt. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene behandler dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være oppmerksom på eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

9. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor. Dine rettigheter med hensyn til personopplysninger:

 • bekreftelse på at det foreligger behandling;
 • tilgang til data;
 • korrigering av ufullstendige, unøyaktige eller utdaterte data;
 • anonymisering, blokkering eller sletting av unødvendige, overdrevne eller behandlede data i strid med bestemmelsene i den generelle loven for beskyttelse av personopplysninger (I Norge: Personopplysningsloven);
 • portabilitet av data til en annen tjeneste- eller produktleverandør, etter uttrykkelig anmodning, i samsvar med den nasjonale myndighetens forskrifter, og under overholdelse av forretnings- og industrihemmeligheter;
 • sletting av personopplysninger som behandles med samtykke fra innehaveren, unntatt i de tilfellene som er fastsatt i Kapittel III art. 16 i Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven);
 • informasjon om offentlige og private enheter som den behandlingsansvarlige har delt opplysninger med;
 • informasjon om muligheten for ikke å gi samtykke og om konsekvensene av å nekte.

Ta kontakt med oss for å utøve disse rettighetene. Se kontaktinformasjonen nederst i denne personvernerklæringen.

Vennligst sørg for å alltid oppgi tydelig hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person.

10. Innsending av klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til den nasjonale personvernmyndigheten (ANPD):


Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Esplanada dos Ministérios,
Bloco C,
2º andar,
CEP 70297-400 - Brasília – DF.
Nettsted

11. Barn

Nettstedet vårt er ikke designet for å tiltrekke seg barn, og det er ikke vår hensikt å samle inn personopplysninger fra barn under samtykkealder i deres hjemland. Vi ber derfor om at barn under samtykkealder ikke leverer noen personopplysninger til oss.

12. Kontaktdetaljer

Holmen Lofoten AS
Flathaugen 36
8392 Sørvågen
Norge
Nettsted: https://www.holmenlofoten.no/nb
E-post: reception@holmenlofoten.no
Telefonnr: +47 934 42 301