Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den juli 30, 2023 og gjelder for borgere og personer med lovlig opphold i Sør-Afrika.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataene vi innhenter om deg via https://www.holmenlofoten.no/nb. Vi anbefaler deg å lese denne uttalelsen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

  • vi oppgir tydelig hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
  • vi tar sikte på å begrense samlingen av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
  • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
  • vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;
  • vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller har de korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss.

1. Formål, data og oppbevaringsperiode

Vi samler eller mottar personlig informasjon av ulike årsaker knyttet til tjenestene våre. Dette kan inkludere følgende: (klikk for å utvide)

2. Hva skjer dersom du ikke gir oss din personlige informasjon?

Hvis du ikke gir oss personopplysningene dine, kan det hende at vi ikke kan gi deg den informasjonen, de produktene eller den hjelpen du søker.

3. Deling med andre parter

Vi deler eller utleverer kun disse opplysningene til operatører for følgende formål:

4. Cookies

Nettstedet vårt bruker cookies. For mer informasjon om cookies, se vår cookie-erklæring

5. Formidlingspraksis

Vi formidler personopplysninger hvis vi er pålagt ved lov eller ved en rettskjennelse, eller som svar til et rettshåndhevende organ, i den grad det er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser, for å gi informasjon, eller til en etterforskning av saker knyttet til offentlig sikkerhet.

Hvis nettstedet eller organisasjonen vår blir overdratt, solgt eller fusjonert, kan opplysningene dine bli formidlet til våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpere og vil bli gitt videre til de nye eierne.

Vi har inngått en databehandleravtale med Google.Inkluderingen av hele IP-adresser er blokkert av oss.

6. Sikkerhet

Vi er opptatt av sikkerheten til personopplysninger. Vi treffer egnede sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at bare de nødvendige personene har tilgang til opplysningene dine, at tilgangen til opplysningene er beskyttet, og at sikkerhetstiltakene våre gjennomgås regelmessig.

7. Tredjeparts nettsider

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparts nettsider som er tilknyttet våre nettsider med lenker. Vi kan ikke garantere at disse tredjeparts nettsidene behandler dine data på en trygg og god måte. Vi anbefaler derfor at du leser de gjeldene personvernerklæringene for disse nettsidene før du benytter dem.

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være klar over eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

9. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

  • Du har rett til å vite hvorfor dine personlige data er nødvendige, hva som vil skje med dem og hvor lenge de blir beholdt i.
  • Rett til tilgang: Du har rett til tilgang til dine personopplysninger som er kjent for oss.
  • Rett til retting: du har rett til å supplere, rette, slette eller blokkere dine personopplysninger når du måtte ønske det.
  • Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å tilbakekalle det samtykket og å få dine personlige data slettet.
  • Retten til å innvende: du kan innvende mot behandlingen av dataene dine. Vi overholder dette, med mindre det er berettiget grunn til behandling.

Sørg for å alltid oppgi hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person.

10. Innsending av en klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av personopplysningene dine på, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet i Sør-Afrika:
P.O Box 31533,
Braamfontein,
Johannesburg,
2017
E-post for klagesaker:complaints.IR@justice.gov.za

11. Barn

Nettstedet vårt er ikke designet for å tiltrekke barn, og det er ikke vår hensikt å samle inn personopplysninger fra barn under samtykkesalderen i deres hjemland. Vi ber derfor om at barn under samtykkesalderen ikke leverer noen personopplysninger til oss.

12. Kontakt-detaljer

Holmen Lofoten AS
Flathaugen 36
8392 SØRVÅGEN
Norge
Nettsted: https://www.holmenlofoten.no/nb
E-post: on.netofolnemloh@noitpecer
Telefonnr: +47 934 42 301

13. Dataforespørsel

For de oftest innsendte forespørslene tilbyr vi deg også muligheten til å bruke vårt dataforespørselsskjema

×

Vi har utnevnt en kontaktperson for organisasjonens retningslinjer og praksis, og som klager eller henvendelser kan videresendes:
Ingunn Rasmussen
Flathaugen 36
8392 SØRVÅGEN